วิทยาลัยการอาชีพสอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพสอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารธุรการวิทยาลัยการอาชีพสอง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (วันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

เอกสารการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637586815801919884.pdf

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์